Årshjul

Mariehøjs Kalender med Traditioner og Arrangemeneter - Årshjul


Hvert år har vi faste og tilbagevendende traditioner i Mariehøj, som ved årets start så vidt muligt planlægges og offentliggøres på vores intranet Famly. Dette kan både være traditioner af kulturel karakter, planlagt  ud fra børneperespektivet -  men også arrangementer som i højere grad knytter sig til samarbejdet og brobygningen mellem institution og hjem. Gennem hele året arbejder vi løbende med forskellige emner i børnegruppen, på tværs af hele huset. Emnerne strækker sig gerne over flere måneder, således at vi har den nødvendige tid, til at gå  i dybden med det pågældende emne og samtidig har mulighed for at afvige fra emnerne og følge børnenes spor undervejs. Via opslag på Famly, vil det være tydeligt for jer forældre at følge med i, hvilke emner vi arbejder med her i vuggetsuen, således at i har de bedste forudsætninger for, at understøtte børnenes fortællinger og oplevelser der hjemme.   

Vigtige datoer - Vuggestuen Mariehøj 2024


D. 14.04 - Forældrearbejdsdag.

D. 23.05 - Bedsteforældredag

D. 26.05 - Åben legeplads.

D. 29.08 - Sommerfest for børn, søskende og forældre.

D. 29.09 - Åben legeplads. 

D. 06.10 - Forældrearbejdsdag.

D. 10.10 - Forældremøde med valg til bestyrelsen.

D. 28.11 - Julefest for børn, søskende og forældre.