Dagligdagen

Dagens gang: 


kl. 6:30 åbner vuggestuen. Vi er samlet på én stue og der tilbydes morgenmad frem til kl 7:30


kl. 7:30 åbner den anden stue og børnene fordeler sig frit i hele huset.


kl. 8:45 er der morgensamling på stuerne.


kl. 9:00 Serveres der formiddagsmad, som oftest består af friskbagt brød, frugt, vand & mælk.


Kl 9:30 Fordeler vi os i mindre grupper; inde, ude og på tur. Uanset hvordan vi fordeler os, beskæftiger vi os primært med det planlagte tema, ud fra vores årshjul og pædagogiske ugeplaner. 


Kl.10:50 Sereveres der frokost (se kost- og måltidspolitik).


kl.12:00 Middagslur/hviletid.


kl. 14:00 Serveres der eftermidddagsmad, som kan bestå af alt fra hjemmelavet smoothie, til friskbagt brød med tilhørende frugt.


Kl. 15:45 Samles vi igen på én stue, hvor vi sammen runder dagen af.


kl. 17:00 Lukker vi vuggestuen

Dagens gang


I vuggestuen Mariehøj er hverdagen bygget op omkring dagens faste rutiner, som er med til at skabe genkendelighed og ro hos det lille barn.  

Vi er derfor særligt optaget af, at arbejde pædagogisk bevidst, med disse rutinesituationer og ser hver enkelt lille rutine, som et særdeles vigtigt læringsrum. Når man som lille barn genkender rutinen, frigives der mere plads til eks. at indgå positivt i sociale relationer, spejle sig i andre børn og til at mærke sig selv mm.