Pædagogiske Værdier

Nedenfor får i et samlet overblik over Mariehøjs pædagogiske værdier. 

Kerneopgaven:

I Mariehøj er det vores fornemmeste opgave, at få barnet til at føle sig unikt, og vi skal i samarbejde med forældrene skabe trivsel og støtte børnene bl.a. gennem leg i at blive selvstændige medspillere i egen læring og dannelse.

Børnesyn:

Vuggestuen Mariehøj er børnenes hus og her værner vi om barnets ret til at være barn og det gode børneliv.

Alle børn er unikke!

For os er det vigtigt, at vi respekterer barnets valg og følger deres spor. Det er vores intention, så ofte som muligt, at inddrage børnenes bidrag i vores pædagogiske praksis og tilrettelægge hverdagspraksis og pædagogiske tiltag derefter. 

Vores mål er at give plads, tid og ro til leg, fordybelse, læring, sjov, relationer og omsorg. Vi skal skabe rum til, at barnet kan udvikle sig individuelt og i eget tempo. Vi respekterer børnenes forskelligheder og interesser, i et udviklende læringsmiljø.

I vores arbejde med børnenes selvhjulpenhed og deres selvstændighed, bestræber vi os på at have tillid til børnene og deres valg. Vi tror på, at vi styrker det enkelte barns selvværd og selvtillid ved at være nysgerrige på barnets perspektiv og intention, og det er derfor vigtigt, at vi anerkender disse.

Vi er bevidste om vores rolle som betydningsfulde omsorgspersoner, og støtter børnene i at være medskaber af egen trivsel, udvikling og læring.

Læringssyn:

I Vuggestuen Mariehøj sætter vi fokus på gode og tydelige læringsmiljøer i huset, som ændres i takt med børnenes udvikling og behov. I disse læringsmiljøer indbyder vi til leg, som både udvikler det enkelte barn og fællesskabet som helhed.

Med fokus på læring skaber vi rammerne for børnenes dannelse igennem planlagte aktiviteter og ikke mindst den upåagtede læring. Disse aktiviteter sætter rammen for, at børnene lærer at begå sig i sociale fællesskaber, lærer om empati og ikke mindst om egne grænser. I sociale fællesskaber, øver barnet sig på kommunikative strategier og en naturlig udvikling af sproget øges via en daglig fokuseret indsats. Børnene danner egne erfaringer og lærer igennem egen deltagelse i aktiviteter og leg, med understøttende voksne.

 Sammen med børnene undersøger og eksperimenterer vi ved at stille os nysgerrige an - på den måde tilegner de sig viden om den verden de indgår i. Vi har fokus på at give plads til, at børnene lærer på forskellige måder og i forskellige tempi - hvorfor vi er særligt optaget af det enkelte barns zone for nærmeste udvikling. Børnene lærer i samspil med hinanden og de voksne. Vi lader os inspirere af børnenes interesser og skaber rammerne herefter. Vi griber børnenes ideer og hjælper dem med at realiserer og udvikle disse.