Søvnpolitik for vuggestuen Mariehøj

Søvnpolitikken tager udgangspunkt i forskning og undersøgelser lavet af søvnforsker Søren Berg, søvnekspert Marian Petersen og børnelæge Vibeke Manniche.

 

Søvn er et basalt fysiologisk behov på lige fod med mad, drikke og kontakt, og dermed en forudsætning for barnets sundhed, udvikling og trivsel. Ifølge søvnforsker Søren Berg er det søvnfysiologisk korrekt at lade børn sove, til de vågner af sig selv. Dertil siger han, at længden på middagsluren ingen indflydelse har på nattesøvnen; jo bedre middagslur jo bedre nattesøvn og omvendt. Barnets biologiske ur sørger altså for, at barnet vågner, når det er færdigt med luren. Hvis et barn kontinuerligt vækkes fra sin middagslur, stresses det, hvilket påvirker dets trivsel og udvikling.

Middagssøvnen er en naturlig del af barnets samlet søvnbehov. Samtidig er det en velkommen pause for barnet, i en lærerig hverdag.

Ifølge forskning sover danske børn generelt for lidt, og det går ud over livskvaliteten. Børn i alderen 0-3 år har som hovedregel brug for 12-13 timers søvn om natten og mellem 1½ og 3 timers søvn i løbet af dagen. Det varierer selvfølgelig fra barn til barn, hvor meget de sover. Der kan også være perioder, hvor barnet har mere brug for søvn end i andre.

Forskningen viser endvidere, at der under søvnen sker der adskillig fysiske og psykiske processer, som er nødvendige for kroppen:

 • Børn producerer store mængder af væksthormoner, mens de befinder sig i de dybeste søvnstadier. Dårlig søvn forhindrer dem ikke bare i at vokse, men også i at hele sår og genopbygge kroppens celler.
 • Langtidshukommelsen virker først for alvor under søvn. På scanninger kan man se, hvordan hjernen rydder op i dagens indtryk og sørger for, at det vigtigste hænger ved. Børn, der sover for lidt, lærer og forstår med andre ord mindre, end børn der får tilstrækkelig søvn.
 • Den fysiologiske udvikling finder sted, herunder opbygningen af immunforsvaret, cellereparation og vækstudvikling.
 • Intellektets og psykens udvikling og opbygning finder sted, herunder bearbejdning af følelser og oplevelser.

 

Søvnmængden og søvnkvaliteten er derfor afgørende for:

 • barnets psykiske tilstand, det psykiske overskud og humøret.
 • barnets fysiske tilstand, et godt immunforsvar, appetitten og den almene fysiske trivsel.

 

Stadier for søvnen:

Søvnen har forskellige stadier, som har hver deres funktion:

 • Overfladisk søvn hvor man let vækkes af lyde.
 • REM-søvn, drømmesøvnen der reparerer og er vigtig for det sociale liv, indlevelse og mentalt overskud
 • Dyb-søvn, som reparerer og er vigtig for fysikken og immunforsvaret.

Den fulde restituering i søvnen opnås ved længerevarende sammenhængende søvn, hvor de forskellige søvnstadier nås flere gange efter hinanden uden afbrydelser.

Når et barn sover om dagen, er det fordi, barnet er træt. Med udgangspunkt i ovenstående ekspertviden, er det derfor vores holdning, at børns behov for søvn skal respekteres. Børn skal have lov til at sove, når de er trætte, og som udgangspunkt lader vi dem sove, til de selv vågner.

I nogle tilfælde kan barnets søvnrytme blive en udfordring for familien og dagligdagen. Her afholder vi naturligvis et møde, hvor vi sammen drøfter mulighederne for, at barnet hjælpes tilbage til et sundt søvnmønster.


Gode råd

Har man som forældre problemer med at putte sit barn hjemme, kan det ifølge søvnforskere og eksperter være en god idé at være opmærksom på følgende;

 • Vær opmærksom på eventuelle forandringer i hjemmet. Børn påvirkes meget let af familiens situation som f.eks. en ny lillesøster/-bror, flytning, skilsmisse, nyt arbejde og ikke mindst af overskuddet og den generelle stemning i familien, som i perioder kan være anderledes af forskellige årsager.
 • Vær opmærksom på faste putteritualer. Det giver tryghed og genkendelighed for barnet.
 • Put barnet, når barnet er træt, inden det bliver overtræt – læg mærke til de første træthedssignaler barnet udviser og ager på dem – det bliver ikke nemmere at putte barnet, jo flere signaler det viser.
 • Vuggestuebørn har brug for at blive puttet allerede omkring kl 19.
 • Lad ikke barnet spise ½ time før sengetid.
 • Vær ikke fysisk aktiv lige før sengetid.
 • Skab tryghed, ro og tid uden fjernsyn/iPad og for meget lys.

 

Gør putteritualet hyggeligt, men brug maks. 10 minutter på at læse eller synge.

Har i brug for yderligere råd og vejledning, så spørg meget gerne ind hos personalet, eller ret henvendelse til barnets sundhedsplejerske.


Ønsker du mere viden omkring børns søvn, vedhæfter vi her link til artikler.

https://vibekemanniche.dk/soevnpolitik-sikrer-ensartethed-og-at-boern-faar-deres-noedvendige-soevn/

http://www.boernogunge.dk/internet/boernogunge.nsf/0/2160067230738297C125768D00372CFC

file:///C:/Users/lenakr/Downloads/NyesteZvidenZomZbrnsZsvn.pdf