Praktisk

Her på siden kan i læse lidt mere omkring hverdagen i Mariehøj -i vores velkomstfolder. Samtidig kan i få et lille indblik i de redskaber, digitale platformer og værktøjer vi benytter os af, i Vuggestuen Mariehøj.  

Velkommen til Vuggestuen

Mariehøj

I vores velkomstfolder kan i læse mere omkring  jeres barns opstart, praktiske oplysninger i forhold til skiftetøj, fødselsdage mm. 

Sorg og Krise

Når der opstår en ulykke, livstruende sygdom, eller dødsfald hos børn, søskende, forældre eller personale, har Mariehøj udarbejdet en vejledning, der kan hjælpe os med at håndtere et barn i sorg og krise.

Vækstmodellen

I Mariehøj er dialogen omkring det enkelte barns trivsel, udvikling og læring, vigtig for samarbejdet mellem jer forældre og det pædagogiske personale. Løbende inviteres i forældre derfor til en samtale, hvor barnets aktuelle trivsel, udvikling og læring er i fokus.

For at understøtte det pædagogiske arbejde og samtidig skabe et fælles udgangspunkt for samtalen, benytter Mariehøj sig af vækstmodellen, som ramme herfor.


Famly

I Vuggestuen Mariehøj bruger Famly som bindeled mellem vuggestue og hjem. Læs mere om Famly her.

Sprogtrappen

I Mariehøj benytter vi os af SprogTrappen som et forebyggende sprogpædagogisk redskab, hvor formålet er at understøtte fagpersonalets arbejde med børns tidlige sprogudvikling. 

SprogTrappen er udviklet til børn fra 0- 3,6-år