Personalet 


Personalet i Mariehøj er ansat "til huset" og dermed ikke til en bestemt stue eller børnegruppe. Det er vores klare mål at sammensætte dynamiske personalegrupper i begge teams, hvor faglighed og personlige styrker komplimenterer hinanden og udnyttes bedst muligt, til glæde og gavn for både børn og voksne. Personalet arbejder på daglig basis tæt sammen, på tværs af de to teams. På denne måde sikre vi en fælles tråd og en pædagogisk retning i hele huset.

Ved det faste perosnales fravær, benytter vi af os vores faste vikarer som kender huset og børnegruppen særdeles godt.