Mariehøjs lokale læreplan

Hvert dagtilbud skal ud fra en fælles lovgivningsmæssige ramme udarbejde en lokal pædagogisk læreplan. Dette har vi selvfølgelig også gjort her i Mariehøj og i kan nedfor læse hvordan vi forstår og forholder os til rammen og indholdet. Samtidig kan i også se hvilke områder vi har været særlig optaget af at dykke længere ned i, i vores evalueringer - alt sammen med udgangspunkt i at øge kvaliteten i vores pædagogiske praksis.

Tilsyn:

For at sikre, at børnene får en god udvikling i dagtilbud af høj kvalitet, fører kommunens pædagogiske konsulenter tilsyn i alle 0-6 års dagtilbud.

Formålene med tilsynet er:

  • at sikre, at dagtilbuddet lever op til dagtilbudslovens bestemmelser,
  • at vejlede og rådgive dagtilbuddet i forhold til den pædagogiske praksis, set i et udviklingsperspektiv,
  • at vurdere, om de politiske mål for dagtilbuddene bliver indfriet og overholdt.

Roskilde Kommune udarbejder efter tilsynsbesøget en rapport. Tilsynsrapporten offentliggøres på dagtilbuddets hjemmeside.